gorenjci.si gorenjci.si
xGorenjci.si

Biografski leksikon Gorenjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov gorenjci@mkk.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
Rezultati iskanja
BARLE, Fran
20. november 1864 - 23. maj 1928
Po končani vojaški službi med leti 1884-93 je pri ljubljanskemu magistratu dobi...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BEDENEK, Jakob
25. julij 1850 - 16. maj 1916
Po končanih šestih razredih gimnazije, ki jih je opravil v Ljubljani in Novem mestu, je tri leta slu...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BOHINC, Andrej
25. november 1795 - 30. december 1871
Duhovnik je postal leta 1819. Najprej je kot kaplan do leta 1825 služboval na V...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BORŠNIK, Janez Krstnik
leta 1761 - leta 1838
Organizirano splošno izobraževanje v cerkljanski občini se je začelo leta 1788, ko je bil dekan znam...
Datum vnosa: 6. avgust 2010
BORŠTNIK, Ignacij
1. julij 1858 - 23. september 1919
V Cerkljah je obiskoval osnovno šolo. Končal je nekaj razredov gimnazije in uči...
Datum vnosa: 9. julij 2009
ČEBULJ, Franc
21. avgust 1952 -
Bil je rojen na kmetiji v Adergasu, kjer s svojo družino živi tudi danes. Že v zgodnji mladosti je m...
Datum vnosa: 9. december 2010
ČEBULJ, Janez (Ivan)
13. oktober 1832 - 3. avgust 1898
Leta 1855 je končal gimnazijo in bogoslovje je končal v Ljubljani. Najprej je b...
Datum vnosa: 13. julij 2009
CUDERMAN, Mirko
18. julij 1930 -
Leta 1955 je zaključil študij teologije v Ljubljani. Glasbeno in gledališko umetnost je študiral na...
Datum vnosa: 10. julij 2009
FAJFAR, Tone (Gašper)
20. februar 1913 - 12. december 1981
Najprej je končal nižjo gimnazijo nato pa se je v grafični šoli izučil za tipografa. Prvo zaposlitev...
Datum vnosa: 26. april 2011
FRANKE, Ivan
16. maj 1841 - 15. oktober 1927
V rani mladosti se je z materjo preselil v Cerklje. Njegova prva likovna učitelja v Ljubljani...
Datum vnosa: 6. avgust 2010
GERKMAN, Viktor
6. januar 1952 - 6. april 2009
Po maturi na poljanski gimnaziji v Ljubljani se je po dveh letih študija teologije prepisa...
Datum vnosa: 19. februar 2010
GLOBOČNIK, Janez
10. april 1824 - 14. december 1877
Študiral je bogoslovje. Posvečen je bil leta 1847. Najprej je bil v službi...
Datum vnosa: 16. julij 2009
HACIN, Janko
20. december 1884 - 11. april 1956
Gimnazijo je obiskoval v Kranju. Maturiral je leta 1904. Pravo je študir...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HACIN, Josip
25. november 1881 - 12. december 1957
Med leti 1893-1901 je obiskoval gimnazijo, najprej v Kranju nato v Ljubljani. M...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HACIN, Lovro
23. avgust 1886 - 4. september 1946
Pravo je študiral na Dunaju. Leta 1916 je doktoriral. Leta 1936 je...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HRIBAR, Ivan
19. september 1851 - 18. april 1941
Leta 1867 je v Ljubljani dokončal nižjo gimnazijo. Od 1870 je delal v banki Slavija v Pragi in...
Datum vnosa: 2. avgust 2010
HROVATIN VINTAR, Breda
16. februar 1932 -
Najprej je nastopala v amaterskem lutkovnem gledališču v Narodnem domu v Ljublj...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
ILIJA, Lojze
19. junij 1905 - 4. november 1982
Po treh razredih ljudske šole v Cerkljah so ga poslali v Kamnik na ljudsko šolo, ki jo je končal z z...
Datum vnosa: 9. avgust 2010
JAGODIC, Andreja
15. januar 1975 -
Že od rojstva živi v Cerkljah na Gorenjskem. V času študija je stanovala tudi v Piranu in Portorožu....
Datum vnosa: 29. december 2011
JANEŽIČ, Aleš
19. stoletje - 19. stoletje
Med leti 1847-73 je veliko delal okrog Cerkelj pri Kranju. Lavrenčič (gl. literaturo) ga omenja večk...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
JANEŽIČ, Peter
18. stoletje - 18. stoletje
Omenja se med leti 1759-69. Uvrščajo ga med najpomembnejše poznobaročne kiparje na Slovenskem....
Datum vnosa: 3. avgust 2009
JENKO, Davorin
9. november 1835 - 25. november 1914
Ljudsko šolo je obiskoval v Kranju in Ljubljani. Nižjo gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Višjo gim...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
JONTEZ, Ivan
2. oktober 1902 - 1. maj 1979
O njegovi mladosti je znano le to, da je v domačem kraju končal ljudsko šolo, nato pa je služil kot...
Datum vnosa: 2. avgust 2010
JUVAN, Polonica
6. februar 1884 - 28. januar 1952
Ljudsko in meščansko šolo je obiskovala pri uršulinkah v Ljubljani, dramsko med letoma 1900 in 1902...
Datum vnosa: 2. avgust 2010
KIMOVEC, Franc
21. september 1878 - 12. januar 1964
Ljudsko šolo je obiskoval v Zalogu, Cerkljah in Kranju, gimnazijo pa v Ljubljani (matura 1898). Leta...
Datum vnosa: 3. avgust 2010
KODER, Anton
21. maj 1851 - 21. februar 1918
Petleten se je s starši preselil v Poženik. Tu je preživljal najsrečnejša mlada leta in se vse življ...
Datum vnosa: 3. avgust 2010
LEDINSCHEK, Lenart
ok. 1600 - 15.11.1663
Leta 1617 je končal šolanje na nižjih šolah v Ljubljani.  Ok...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
MEDVED, Matej (Matevž)
19. september 1796 - 20. julij 1865
Zidarstva ga je naučil oče. Slavo in veliko število naročil mu je prineslo izgo...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
MEŽAN, Janez
8. november 1897 - 3. december 1972
Leta 1919 je maturiral na gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano. V letih 1919-20 j...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
MOČNIK, Matej
13. september 1827 - 15. april 1895
Po končani ljudski šoli in šestih razredih latinske šole (gimnazije) v Ljubljani (1845) se je odloči...
Datum vnosa: 3. avgust 2010
NASTRAN, Gašper (Joahim)
12. november 1802 - 13. oktober 1863
V frančiškanski red je vstopil 7. decembra 1825. Ordiniran je bil 20. se...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
NORČIČ, Bogdan
19. september 1953 - 4. april 2004
Med letoma 1968 in 1982 je bil član jugoslovanske skakalne reprezentance. Skupno je osvojil enajst n...
Datum vnosa: 11. april 2011
RAVNIKAR (POŽENČAN), Matevž
1. avgust 1802 - 14. februar 1864
Kot 10-letnik je bil sošolec 12-letnemu Francetu Prešernu. Bogoslovje je študiral v Ljubljani. Posve...
Datum vnosa: 4. avgust 2010
REDESKINI, Maksimilijan Adam Jošt
12.10.1740 - 12. marec 1814
Kot sedmi od devetih otrok meščanskih staršev se je izšolal v Ljubljani. Tudi bogoslovje je študiral...
Datum vnosa: 5. avgust 2010
ŠIMENEC, Andrej
21. november 1849 - 19. december 1919
Gimnazijo in bogoslovje je obiskoval v Ljubljani. Ordiniran je bil v tretjem le...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
TREFALT, Mito
2. november 1939 -
Maturiral je na gimnaziji v Kranju. Diplomiral je leta 1966 na Akademiji za igralsko umetnost in nek...
Datum vnosa: 15. julij 2010
VALENČIČ, Mitja
1. februar 1978 -
Obiskoval je osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah in športni oddelek gimnazije v Škofji Loki.
Datum vnosa: 1. april 2011
VAVKEN, Andrej
29. november 1838 - 16. april 1898
V Ljubljani je končal 4 razrede realke. V šolskem letu 1856/57 je opravil učiteljski tečaj in javno...
Datum vnosa: 5. avgust 2010
VOMBERGAR, Joža
16. februar 1902 - 20. oktober 1980
Po osnovni šoli v Cerkljah in Kamniku ter klasični gimnaziji v Šentvidu (1915–1923) je končal študij...
Datum vnosa: 5. avgust 2010
ŽELEZNIKAR, Ivan
28. december 1839 - 26. januar 1892
Mladost je preživel pri stricu v primorskem Ospu. Sprva je obiskoval ljudsko šolo v Kopru, leta 1850...
Datum vnosa: 6. avgust 2010
ZORMAN, Viktor
15. februar 1918 - 29. maj 1945
Po klasični gimnaziji je najprej študiral slavistiko, se prepisal na teologijo. Posvečen je bil leta...
Datum vnosa: 5. avgust 2010
printNatisni seznam
Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5