gorenjci.si gorenjci.si
xGorenjci.si

Biografski leksikon Gorenjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov gorenjci@mkk.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
Rezultati iskanja
ADAMIČ, Peter
6. oktober 1929 - 04.02.1990
Akademski slikar, oblikovalec in fotograf, poznan predvsem po upodobitvah krajine. Na Akademijo za l...
Datum vnosa: 6. december 2011
AHAČIČ, Kozma
27. april 1976 -
Po očetovi in dedovi strani izhaja iz družine tovarnarjev Kajtan....
Datum vnosa: 5. februar 2018
ANDREJ iz Loke, -
15. stoletje - 16. stoletje?
Njegovo mojstrsko znamenje je prvič izpričano leta 1475 na podružnični cerkvi v...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BASAR, Jernej
20. avgust 1683 - 10. marec 1738
Na dunajski univerzi je študiral filozofijo in teologijo. Med jezuite je...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BERČIČ, Branko
12. januar 1927 -
Kmalu po njegovem rojstvu se je družina preselila v Škofjo Loko. Obiskoval je gimnazijo v Ljubljani...
Datum vnosa: 9. november 2010
BERČIČ BERKO, Franc
8. marec 1946 -
Po končani Šoli za oblikovanje se je vpisal na Pedagoško akademijo, kjer je diplomiral leta 1968 pri...
Datum vnosa: 30. avgust 2010
BERNIK, Anton
7. junij 1751 - 6. julij 1817
Bil je okrožni zdravnik v Kranju in Ljubljani. Za časa francoske okupacije...
Datum vnosa: 10. julij 2009
BERNIK, Pavel
11. januar 1917 - 17. julij 2000
Pavel Bernik se je rodil kot četrti otrok enajstčlanske družine. K...
Datum vnosa: 21. september 2017
BERTHOLD, Avgust
20. julij 1880 - 1. avgust 1919
Rodil se je leta 1880 na gradu Puštal pri Škofji Loki. Bil je sin mornariškega oficirja Jožefa Berto...
Datum vnosa: 15. november 2010
BERTONCELJ, Jelena
22. december 1968 -
Jelena Bertoncelj je po izobrazbi arhitektka – oblikovalka. Leta 1994 je diplomirala na kazakhstansk...
Datum vnosa: 9. april 2014
BIROLLA, Gvidon
12. junij 1881 - 29. maj 1963
Oče Feliks Birolla je bil po poklicu trgovec, doma iz Pazina. Po materi je bil Hrvat, po očetu pa It...
Datum vnosa: 14. januar 2014
BIZOVIČAR, Matej
1969 -
Matej Bizovičar je v letih 1991 do 1995 obiskoval ljubljansko Akademijo za likovno umetnost in oblik...
Datum vnosa: 24. marec 2014
BLAZNIK, Pavle (Pavel)
28. junij 1903 - 13. junij 1984
Študiral je zgodovino in geografijo na filozofski fakulteti v Ljubljani. Iz zgodovine je doktoriral...
Datum vnosa: 25. oktober 2010
BOZOVIČAR, Pavle (Pavel)
10. januar 1910 - 17. avgust 2001
Skalarjev Pavle se je rodil očetu Francu Bozovičarju, ki je v Podpulferci pri Zmincu, na južnem obro...
Datum vnosa: 27. oktober 2011
BRAČKO, Marija
12. september 1914 - avgust 2004
Rodila se je v kmečko-trgovski družini s trinajstimi otroki. Osnov...
Datum vnosa: 15. september 2015
BRANISELJ, Franc
13. februar 1917 - 25. januar 2009
Osnovno in meščansko šolo je uspešno obiskoval v rojstnem kraju Cerknica na Notranjskem. Ker pa je b...
Datum vnosa: 27. april 2011
ČADEŽ (ZADESIUS), Lovrenc
16. stol. - pred 13. marcem 1582
Bil je kanonik na Dunaju in v Passauu. Učil je tudi na protestantski šoli na Du...
Datum vnosa: 13. julij 2009
CEGNAR, France
8. december 1826 - 14. februar 1892
Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo in licej je med leti 1839-47...
Datum vnosa: 10. julij 2009
CERER, Ivan Nepomuk
5. maj 1789 - 14. oktober 1849
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in Novem mestu. Zaposlen je bil kot uradnik...
Datum vnosa: 10. julij 2009
ČESEN, Andrej
Rojen leta 1921. -
V letih 1952/53 do 56/57 je bil profesor slovenščine na Gimnaziji v Škofji Loki. Bil je član ma...
Datum vnosa: 24. november 2014
DAGARIN, Rado
1. december 1960 -
Po končani gimnaziji se je Rado Dagarin leta 1980 vpisal na Pedagoško fakulteto, Oddelek za lik...
Datum vnosa: 14. marec 2014
DEBELJAK, Tine
27. april 1903 - 20. januar 1989
Leta 1927 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1936 je prav...
Datum vnosa: 13. julij 2009
DEMŠAR, Barbara
18. avgust 1969 -
Barbara Demšar je leta 1988 končala Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Leta 199...
Datum vnosa: 24. marec 2014
DEMŠAR, Jože (Josip)
12. marec 1877 - 30. maj 1980
Končal je bogoslovje v Ljubljani. Leta 1906 je na Dunaju doktoriral iz teologij...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOBRAJC, Tina
1984 -
Po zaključeni gimnaziji v Škofji Loki je v šolskem letu 2002/03 vpisala redni študij slikarstva na A...
Datum vnosa: 21. marec 2014
DOLENEC, Ivan
24. oktober 1884 - 12. februar 1971
Med leti 1896-1904 je obiskoval gimnazijo v Kranju. Med leti 1904-09 je na Duna...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLINAR, Anton
13. januar 1894 - 3. avgust 1953
Leta 1913 je končal gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano. Teologijo je &sc...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLINAR, Ivan
26. avgust 1840 - 6. junij 1866
Po končani osnovni šoli se je pri Štefanu Šubicu v Poljana...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLINAR, Luka
14. oktober 1794 - 27. avgust 1863
Šolo je obiskoval v Škofji Loki in v Ljubljani. Leta 1818 je konč...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLINAR, Tomaž
12. december 1760 - 15. februar 1839
V šolo je hodil doma in v Trbižu. Med leti 1773-82 je v Ljubljani naredi...
Datum vnosa: 15. julij 2009
ERZETIČ, Edvard (Edo)
25. maj 1939 -
Edvard je bil eden od petih otrok kmeta, organista in pevovodje Hilarija ter matere Frančiške (Fanik...
Datum vnosa: 6. julij 2011
FERLAN, Janez
12. november 1966 -
Po Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, ki jo je končal leta 1985, se je vpisal n...
Datum vnosa: 8. april 2014
FINŽGAR, Alojzij
30. december 1902 - 28. marec 1994
Diplomiral in doktoriral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Promoviral je leta...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FLORJANČIČ, Alojzij Pavel
10. oktober 1940 -
Osnovno šolo je obiskoval v bližnji vasi Laze, kamor se je družina preselila kmalu po vojni. Selili...
Datum vnosa: 14. november 2011
FLORJANČIČ, Ana
22. julij 1944 -
Rojena je v družini Pavlin. Osnovno šolo je obiskovala v Vipavi in...
Datum vnosa: 15. september 2016
FLORJANČIČ, Pavel
11. avgust 1947 -
V letih 1962-66 je obiskoval Šolo za oblikovanje v Ljubljani, kjer je diplomiral na oddelku za upora...
Datum vnosa: 20. marec 2014
GABER, Ante
16. maj 1883 - 9. januar 1954
V rojstnem kraju je obiskoval ljudsko šolo. Gimnazijo je delal v Kranju in na S...
Datum vnosa: 15. julij 2009
GABRIJELČIČ, Marijan
18. januar 1940 - 23. junij 1998
Po tolminskem Učiteljišču in ljubljanski pedagoški akademiji je študiral kompozicijo na akademiji za...
Datum vnosa: 14. junij 2010
GEGIČ, Mito
1982 -
Mito Gegič je leta 2002 zaključil splošno maturo na Gimnaziji Ptuj in se istega leta vpisal na Akade...
Datum vnosa: 8. april 2014
GERBETZ (Grbec, Gerbec), Ludvik
14. avgust 1805 - 13. marec 1880
Študiral je na Medicinski fakulteti na Dunaju. Napravil je specializacij...
Datum vnosa: 17. julij 2009
GOLAR, Cvetko
4. maj 1879 - 18. december 1965
Slovenski literat se je rodil v Gostečah pri Škofji Loki. Njegova usoda je bila nemirna - ker ni dok...
Datum vnosa: 16. oktober 2012
GOSAR, Ivan
1. oktober 1888 - 10. februar 1917
Ivan Gosar se je rodil v Škofji Loki. Obiskoval je gimnazijo v Kra...
Datum vnosa: 10. oktober 2016
GROS, Natalija
29. november 1984 -
Prvih sedem let otroštva je preživela v Kranju. Nato se je s straši preselila v Škofjo Lokio. Tam je...
Datum vnosa: 30. november 2011
GUZELJ, Avgust
13. september 1864 - 26. september 1931
Realko je obiskoval v Ljubljani. Maturiral je leta 1881. Diplomiral je leta 188...
Datum vnosa: 17. julij 2009
GUZELJ, Vladimir
19. marec 1898 - 6. oktober 1987
Študiral je v Zagrebu. Diplomiral je leta 1924 na Medicinski fakulteti na Dunaj...
Datum vnosa: 17. julij 2009
GVARDJANČIČ, Herman
21. oktober 1943 -
Po šoli za oblikovanje je Gvardjančič študiral na Pedagoški akademiji v Ljubljani (1963–1964), nato...
Datum vnosa: 18. marec 2014
HAFNER, Anton
6. maj 1887 - 16. maj 1918
Po poklicu je bil tesar in železničar. V prvi vojni se je od leta 1914 bor...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HAFNER, Blaž
23. avgust 1758 - 10. avgust 1834
Medicino je študiral na Dunaju. Po medicinsko-filozofskem nazoru je bil...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HAFNER, Janez
5. december 1950 - 30.07.2012
Po končani Srednji šoli za oblikovanje, grafična smer, se je leta 1969 vpisal na Akademijo za likovn...
Datum vnosa: 20. december 2012
HAFNER, Lovro
10. avgust 1883 - 10. junij 1963
Leta 1901 je v Ljubljani končal orglarsko šolo. Kot organist je služboval na Br...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HAFNER, Mate
25. avgust 1865 - 31. julij 1946
Med leti 1871-73 je ljudsko šolo obiskoval v Žabnici, med leti 1873-75 pa v Ško...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HAFNER, Matevž
20. september 1909 - 29. maj 1970
Leta 1933 je diplomiral na Strojni fakulteti na Dunaju. Najprej je bil zap...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HAWLINA, Peter
9. avgust 1941 -
Rojen je bil v ljubljanskem predmestju Zelena jama kot drugi otrok v družini zdravnika Herberta Hawl...
Datum vnosa: 1. oktober 2010
HOČEVAR (RIFLE), Janez
1. februar 1940 -
Rodil se je Jožefu, ki je bil po poklicu trgovec, in materi Dori, ki je bila gospodinja. Odraščal je...
Datum vnosa: 4. november 2010
HOMAN, Alojzij
16. julij 1863 - 13. november 1922
Promoviran je bil leta 1887 v Gradcu. Nato je bil okrožni zdravnik v Radeč...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HOMAN, Anton
30. junij 1895 - 13. avgust 1972
Rudarstvo je študiral v Leobnu in Přibramu. Diplomiral je leta 1921 v Přibramu....
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HUBAD, Ivan
11. september 1875 - 14. februar 1958
Ivan Hubad se je rodil očetu Janezu in materi Mariji. Rod izvira i...
Datum vnosa: 2. februar 2017
JAHIĆ, Sanela
1980 -
Sanela Jahić je leta 2008 končala študij slikarstva na ALUO v Ljubljani z diplomskim delom Socialni...
Datum vnosa: 24. marec 2014
JAMAR, Tone
31. december 1882 - 3. december 1940
V gimnazijo je začel hoditi v Kranju, zaključil pa jo je v Beljaku. Medicino je študiral na Dunaju i...
Datum vnosa: 1. februar 2011
JAMAR LEGAT, Marija
12. januar 1914 - 29. november 2003
Oče Tone je bil priznan zdravnik, specialist za zdravljenje tuberk...
Datum vnosa: 11. junij 2015
JERNEJ iz Loke,
15. stoletje - 16. stoletje
Slikar, ki je v virih izpričan v letih okoli 1510-1536. Deloval je na Loškem, drugje na Gorenjskem,...
Datum vnosa: 4. avgust 2010
JEŠE, Miha
3. julij 1954 -
Otroštvo in mladost je preživel v samem središču Škofje Loke. V Loki je obiskoval tudi gimnazijo. Le...
Datum vnosa: 28. januar 2011
JESENKO, Fran (Franc)
14. marec 1875 - 14. julij 1932
Fran Jesenko sodi med svetovno znane genetike z začetka 20. stolet...
Datum vnosa: 24. marec 2017
JESIH, Boris
8. avgust 1943 -
Leta 1966 je diplomiral, 1969 pa končal specialko na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri p...
Datum vnosa: 19. marec 2014
JURKO iz Loke, -
15. stoletje - kmalu po letu 1529
Stavbenik pozne gotike. Nadaljuje tradicijo gorenjske stavbarske skupine, ki je v 2. polovici 15. st...
Datum vnosa: 6. avgust 2010
KALAN, Andrej
2. december 1858 - 3. junij 1933
Med letoma 1871 in 1879 je obiskoval gimnazijo, med letoma 1879 in 1883 študij teologije v Ljubljani...
Datum vnosa: 11. september 2018
KALAN, Janez
20. oktober 1868 - 27. april 1945
V Ljubljani je med leti 1879-87 obiskoval gimnazijo, med leti 1887-91 pa je štu...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KALUŽA, Ludvik
15. junij 1944 -
Rodil se je v kmečki družini s šestimi otroki. Osnovno šolo je obi...
Datum vnosa: 1. avgust 2016
KARLIN, Andrej
15. november 1857 - 5. april 1933
Gimnazijo je končal leta 1876 v Ljubljani. Med leti 1876-80 je v Ljubljani štud...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KARLIN, Davorin
8. november 1849 - 2. september 1912
Gimnazijo je med leti 1861-69 obiskoval v Ljubljani. Klasično filologijo je štu...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAVČIČ, Blaž
3. oktober 1951 -
V Ljubljani je končal osnovno šolo, gimnazijo in Ekonomsko fakulteto. Kasneje je zaključil še m...
Datum vnosa: 17. avgust 2010
KAVČIČ, Niko
7. december 1915 - 31.10.2011
Šolal se je na Trgovski akademiji v Ljubljani. Od leta 1937 dalje je bil zaposl...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAVČIČ, Pavel
25. januar 1852 - 27. september 1895
Med leti 1864-68 je obiskoval gimnazijo v Kranju. Po končanem 5. razredu gimnaz...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAVČIČ PUCIHAR, Ana
3. december 1976 -
Živi v Formah pri Žabnici. Flavto se je pričela učiti pri prof. Dragi Ažman na glasbeni šoli v...
Datum vnosa: 27. januar 2011
KLABUS, Vital
6. februar 1932 -
Rodil se je očetu trgovcu in železninarju. Ker je že zgodaj začel brati, mu je oče redno nabavljal k...
Datum vnosa: 8. november 2011
KLOBOVS, Janez
29. december 1858 - 3. april 1930
Janez Klobovs je eden izmed zanimivih, že precej pozabljenih Ločan...
Datum vnosa: 3. februar 2017
KOBAL, Svetko (Cveto, Florjan)
15. december 1921 - 4. februar 2010
Rojen je bil kot zadnji otrok Valentinu in Mariji Kobav. Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki, gi...
Datum vnosa: 18. marec 2011
KOCIJANČIČ, Viktor
1. november 1901 - 9. februar 1944
Viktor Kocijančič se je rodil očetu Janezu, delavcu v papirnici, i...
Datum vnosa: 2. februar 2017
KOŠIR, France
29. maj 1906 - 29. september 1939
Je eden večjih loških slikarjev prve polovice 20. stoletja, mojster akvarelov in upodabljanja vode,...
Datum vnosa: 4. januar 2013
KOŠIR, Lovrenc
29. julij 1804 - 7. avgust 1879
O njegovi zgodnji mladosti je znanega malo. Podatke o njem najdemo v dokumentih po letu 1818. Takrat...
Datum vnosa: 10. november 2010
KOŠIR, Matej
14. februar 1974 -
Matej Košir je po končani osnovni šoli v Škofji Loki obiskoval Gimnazijo Kranj. Leta 1996 se je vpis...
Datum vnosa: 24. marec 2014
KRAMER, Ernest
4. februar 1854 - 21. december 1907
Leta 1870 je v Kranju končal nižjo gimnazijo. Med leti 1871-74 je obiskoval realko v Ljubljani. Nato...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KREK, Janko
3. oktober 1932 - 23. april 1981
Rodil se je pod Kamnitnikom priletnima zakoncema Luku in Tereziji....
Datum vnosa: 4. julij 2016
KRISTAN, Ivan
12. junij 1930 -
Rodil se je očetu Antonu, ki je na Brežiško prišel iz Jarčje Doline pri Žireh. Osnovno šolo je obisk...
Datum vnosa: 10. november 2010
KRIŽNAR, Franc
20. november 1947 -
V Ljubljani je bil samo rojen, nato pa ves čas živi v Retečah pri Škofji Loki. Prve štiri razre...
Datum vnosa: 24. oktober 2011
KURALT, Jože
28. november 1957 - 24. marec 1986
Mladost je preživel v Sv. Duhu pri Škofji Loki. Obiskoval je OŠ Cv...
Datum vnosa: 14. avgust 2015
KURALT, Robert (Valentin)
14. februar 1739 - neznan
Robert (Valentin) Kuralt, sin Gašperja in Helene, je stopil v cist...
Datum vnosa: 28. februar 2017
LAVTAR, Luka
20. oktober 1846 - 9. marec 1915
Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo je med leti
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LEBEN, France
4. julij 1928 - 15. november 2002
Diplomiral je leta 1954 na FF v Ljubljani, doktoriral je leta 1971 na univerzi...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LESKOVEC, Anton
4. januar 1891 - 23. januar 1930
Vzgojili so ga sorodniki, ker je zgodaj ostal brez staršev. Zanj je še posebej...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LOGONDER, Tone (Anton)
11. januar 1932 - 19. september 1987
Rodil se je kot edini otrok Antonije Logonder v vasi Pevno pri Škofji Loki. Živel je le z materjo in...
Datum vnosa: 25. oktober 2010
LUNDER, Tomaž
28. maj 1955 - 24. februar 2016
V osnovno šolo in gimnazijo je hodil v Škofji Loki. Maturiral je leta 1974 v Boicewillu, New York, Z...
Datum vnosa: 11. november 2010
MACHER, Ivan
25. avgust 1857 - 11. marec 1919
Med leti 1869-77 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Nato je študiral na...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
MALOVRH, Lojze
15. junij 1926 -
V osnovno šolo je hodil v Škofji Loki, v gimnazijo pa v Kranju. Jeseni 1946 je začel študirati biolo...
Datum vnosa: 22. marec 2011
MARKUN, Andreja
3. julij 1974 -
Otroška in mladostniška leta je preživela v Srednji vasi pri Šenčurju, sedaj pa živi v Škofji Loki.<...
Datum vnosa: 12. oktober 2010
MAURER, Neža
22. december 1930 -
Študirala je na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Po opravljeni diplomi se je vpisala na izredni štud...
Datum vnosa: 23. september 2009
MIHELIČ, France
27. april 1907 - 1. avgust 1998
Miheličevi so se s Tolminskega preselili v Virmaše, ko je oče dobil delo na železnici. Čeprav so že...
Datum vnosa: 21. marec 2014
MIHELIČ, Stane
2. junij 1906 - 11. marec 2005
Ko je leta 1934 diplomiral iz slavistike na ljubljanski univerzi je poučeval na gimnazijah v Ljublja...
Datum vnosa: 16. avgust 2018
MIKLAVC, Jure
19. oktober 1970 -
Jure Miklavc je po končani Srednji strojni šoli v Škofji Loki študij nadaljeval na Akademiji za liko...
Datum vnosa: 22. februar 2011
MISSON, Andrej
2. avgust 1960 -
Leta 1979 je maturiral na škofjeloški gimnaziji. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je leta 1985 pri...
Datum vnosa: 24. december 2010
MLAKAR, Peter
30. maj 1951 -
Peter Mlakar je sin Toneta Mlakarja, arhitekta, fotografa in filmskega scenografa, ter Vere Bricelj...
Datum vnosa: 25. marec 2014
MLAKAR, Simon
25. februar 1954 -
Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost , oddelek za slikarstvo, Ljubljana. Od zgodnjih osemd...
Datum vnosa: 25. marec 2014
MLEJNIK, Manja
12. november 1915 - 29. avgust 1998
Prva tri otroška leta je preživela v Kranju. Zaradi očetove službe so se morali preseliti v Ljubljan...
Datum vnosa: 17. november 2010
MLEJNIK, Miloš
4. februar 1947 -
Ljubezen do violončela je nasledil po očetu in od njega dobil tudi prve napotke za igro na tem instr...
Datum vnosa: 17. november 2010
MOHORIČ, Jakob
27. april 1888 - 7. februar 1976
Med leti 1900-08 je obiskoval gimnazijo v Kranju. Pravo je študiral na Dunaju....
Datum vnosa: 14. avgust 2009
NOVINC, Franc
24. november 1938 -
Slikar in grafik, tudi pobudnik Združenja umetnikov Škofja Loka. Po končani Šoli za oblikovanj...
Datum vnosa: 3. september 2010
OGRIZEK, Dušan
26. november 1940 -
Od rojstva leta 1940 do konca 1968 je živel v Kranju. Ko je v letih 1947-1951 hodil v osnovno šolo,...
Datum vnosa: 16. junij 2010
OKORN, Janez
13. november 1901 - 27. februar 1925
Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo je obiskoval v...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
OKORN, Jože
3. september 1897 - 13. marec 1944
Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki, gimnazijo v Kranju, učiteljišče pa v L...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
OMAN, Ivan
10. september 1929 -
Rodil se je v Zmincu pri Škofji Loki, kjer živi še danes. Po osnovni šoli je začel delati na očetovi...
Datum vnosa: 12. november 2010
OSOVNIKAR, Matic
19. januar 1980 -
Osnovno šolo je začel obiskovati eno leto prej kot drugi otroci. P...
Datum vnosa: 27. junij 2016
OVIJAČ (OVJIAZH), Blaž
okoli 1790 - 4. oktober 1859
Leta 1818 je bil na dunajski univerzi promoviran iz prava. Kot finančni in upravni  uradn...
Datum vnosa: 16. junij 2010
PAVLOVEC, Agata
28. april 1973 -
Slikarka Agata Pavlovec je v Škofji Loki dokončala Osnovno šolo in Gimnazijo. Po končani gimnaziji s...
Datum vnosa: 14. marec 2014
PAVLOVEC, Andrej
15. april 1929 - 14. november 1995
Rojen je bil v Ljubljani kot sin slovenskega slikarja Franceta Pavlovca. Tam je obiskoval osnovno šo...
Datum vnosa: 15. oktober 2010
PINTAR, Jernej
18. avgust 1819 - 19. maj 1869
Leta 1841 se je oženil z Ano, ki je bila vdova po gruntarju Luki Ber...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PINTAR, Lovro
2. avgust 1814 - 10. oktober 1875
Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo je obiskoval v Karlovcu. Fil...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PINTAR, Mateja
16. julij 1985 -
Mladost je preživela v vasi Praprotno v Selški dolini. Rodila se je kot prvi otrok očetu Milanu in m...
Datum vnosa: 6. april 2011
PIRC, Gustav
20. junij 1859 - 3. maj 1923
Kmetijstvo je študiral na Češkem. Po končanem študiju in praksi je od leta...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PLANINA, France
29. september 1901 - 14. januar 1992
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1925. Poučeval je na gimnazijah na Otočcu (HR...
Datum vnosa: 15. januar 2009
PLESTENJAK, Dora
3. februar 1934 -
Dora Plestenjak je mlada leta preživljala v Škofji Loki, kasneje pa je prebivala v Strunjanu. Študir...
Datum vnosa: 14. marec 2014
PLESTENJAK, Jan
27. marec 1973 -
Svoje otroštvo je preživel v Škofji Loki. Že kot otrok je začel igrati kitaro. V Škofji Loki je hodi...
Datum vnosa: 3. julij 2009
PLESTENJAK, Janez
5. april 1939 -
Po končani gimnaziji je sprva študiral na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, med leti 1979-84 pa še...
Datum vnosa: 9. april 2014
PLESTENJAK, Matej
12. december 1966 -
Matej Plestenjak prihaja iz Škofje Loke, je sin slikarja Janeza Plestenjaka. Po končani škofjeloški...
Datum vnosa: 9. april 2014
PLESTENJAK PODLOGAR, Petra
24. januar 1963 -
Petra Plestenjak Podlogar je hči slikarja Janeza Plestenjaka iz Škofje Loke. Po opravljeni maturi na...
Datum vnosa: 9. april 2014
POKORN, Peter
26. junij 1939 -
Med drugo svetovno vojno je bil z družino izseljen v Srbijo. Po vrnitvi je začel obiskovati osnovno...
Datum vnosa: 3. avgust 2011
POLENEC, Leopold
5. november 1912 - 5. oktober 1974
Rojen je bil v Puštalu pri Škofji Loki v Nacetovi hiši kot drugi sin posestnika Antona Polenca...
Datum vnosa: 6. oktober 2010
POTOČNIK - JANUŠ, Janez
10. maj 1892 - 10. junij 1983
Potočnik je bil rojen v družini gostilničarjev, ki jo je vodila nj...
Datum vnosa: 15. maj 2017
PUSTOVRH, Igor
22. november 1961 - 2011
Igor Pustovrh je prve fotografske napotke prejel pri fotografu Vlastji Simončiču v rojstni Gorenji v...
Datum vnosa: 19. marec 2014
RAKOVEC, Anton
9. april 1938 -
Po končani osemletki se je leta 1953 izučil za strojnega ključavničarja – orodjarja v tovarni Niko Ž...
Datum vnosa: 5. julij 2011
RANT, Jože
15. april 1896 - 27. junij 1972
Med leti 1907-15 je obiskoval gimnazijo v Kranju in Novem mestu. Maturiral je l...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
RASP, Maksimilijan Leopold
19. november 1673 - 12. december 1742
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Filozofijo je študiral v Gradcu. Niž...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
SADAR, Adolf
10. maj 1873 - 9. november 1929
Med leti 1879-84 je obiskoval ljudsko šolo v Škofji Loki. Med leti 1884-88 je o...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
SARGAR, Elizej
2. ali 3. avgust 1625 - 23. november 1703
Doma se je reklo »pri Žagarju«. Leta 1645 je v Bambergu vstopi...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
ŠEGULA, Pavle
10. december 1923 - 26. december 2017
V rodnem kraju je obiskoval osnovno šolo in sedem razredov realne...
Datum vnosa: 27. junij 2016
ŠELHAUS, Edi
15. avgust 1919 - 6.3.2011
Prva leta otroštva je preživel v Trstu. Med obema vojnama se je zaradi fašizma z družino preselil v...
Datum vnosa: 16. november 2010
ŠIFRAR, Boštjan
9. december 1965 -
Prva dva razreda osnovne šole je obiskoval v Selcih v Selški dolini. Nato se je njegova družina pres...
Datum vnosa: 22. november 2011
ŠKERL, Jakob
ok. 1622 - 2. februar 1672
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Po končani gimnaziji je leta 1639 vstopil v...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
SKUBE, Matic
23. februar 1988 -
Živi v Podlubniku v Škofji Loki. Je član Smučarskega kluba Alpetour iz Škofje Loke. Končal je škofje...
Datum vnosa: 17. marec 2011
SLANA, Domen
23. januar 1967 -
Je sin slovenske slikarke Dore Plestenjak in slikarja Franceta Slane ter polbrat glasbenika Jana Ple...
Datum vnosa: 24. marec 2014
STRAJNAR, Jaka
22. februar 1978 -
Obiskoval je osnovno šolo Cvetka Golarja v Škofji Loki in nato Gim...
Datum vnosa: 28. julij 2016
STREL, Boris
20. oktober 1959 - 28. marec 2013
Pri Borisovih štirih letih se je družina preselila iz Žirov v Škof...
Datum vnosa: 3. julij 2015
ŠTUKL, France
5. september 1942 -
Starša in dve starejši sestri so se leta 1993 priselili iz Kozjega v Škofjo Loko. Rojen je bil v Cel...
Datum vnosa: 26. oktober 2010
ŠUBIC, Maja
28. avgust 1965 -
Je hči priznanega slovenskega slikarja in grafika Iveta Šubica. Študirala je slikarstvo na Akademiji...
Datum vnosa: 19. marec 2014
ŠUBIC, Simon
28. oktober 1830 - 27. julij 1903
Rodil se je kočarju Lovrencu in Mariji rojeni Oblak. Do 12. leta starosti je pastiroval v Brode...
Datum vnosa: 25. februar 2011
SUŠNIK, Lovro
7. avgust 1887 - 28. oktober 1964
Rojen je bil v kmečki družini (oče Valentin, mama Frančiška, rojen...
Datum vnosa: 17. junij 2015
TAVČAR, Frank
8. oktober 1886 - 11. oktober 1945
Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju. Nato je pomagal očetu na kmetiji in...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
TAVČAR, Marijan
20. december 1912 - 27. november 1981
Rodil se je v Ljubljani, vendar je zadnjih osemnajst let, od leta 1963 do smrti leta 1981 preživel v...
Datum vnosa: 30. september 2010
TRILLER, Karel
21. april 1862 - 20. maj 1926
Med leti 1873-77 je gimnazijo obiskoval v Ljubljani, nato v letih 1881-82 v Trs...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
TUŠEK, Janez Anton
6. junij 1725 - 31. januar 1798
Prvič se je oženil 31. maja 1745 s Heleno Wisiak, s katero je imel 3 otroke. Dr...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
VASTL, Jasna
20. september 1971 -
Po krajšem študiju arhitekture se je vpisala na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, se med št...
Datum vnosa: 24. marec 2014
VODNIK-PEGAM, Dora (Doroteja)
2. februar 1898 - 6. februar 1975
Rodila se je v družini kleparja Jožeta Pegama in Jere, roj. Cirar....
Datum vnosa: 7. november 2016
VOLČIČ, Jakob (Jakov)
14. julij 1815 - 9. november 1888
Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki, gimnazijo med letoma 1829...
Datum vnosa: 27. julij 2016
ZIHERL, Boris
25. september 1910 - 11. februar 1976
Rodil se je v Trstu, a se je z materjo Ano, rojeno Kobal, kmalu preselil v Škofjo Loko. Tu sta bila...
Datum vnosa: 26. oktober 2010
ŽONTAR, Primož
7. junij 1858 - 21. junij 1934
Rodil se je kajžarju Jožefu in Mariji, rojeni Vilfan.  Štiri razrede osnovne šole je obiskoval...
Datum vnosa: 17. marec 2011
printNatisni seznam
Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5