gorenjci.si gorenjci.si
xGorenjci.si

Biografski leksikon Gorenjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov gorenjci@mkk.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
Rezultati iskanja
ALBREHT, Roman
19. junij 1921 - 15. februar 2006
Udeležil se je NOB. Po končani drugi vojni je bil novinar. Med leti 1951-5...
Datum vnosa: 8. julij 2009
APIH, Josip
16. marec 1853 - 19. januar 1911
Osnovno šolo je obiskoval v Begunjah. V letu 1863-64 je četrti razred glavne šo...
Datum vnosa: 8. julij 2009
ARNOL, Andrej (Andy)
31. maj 1947 - 23. julij 2002
Rodil se je  v Železnikih, živel pa v Radovljici. Po srednješolski maturi je študiral jazz...
Datum vnosa: 31. julij 2009
AVGUŠTIN, Cene
2. januar 1923 - 30. marec 2010
Diplomiral je leta 1952 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je 1971 tudi doktoriral....
Datum vnosa: 31. julij 2009
AVSENEK, Ivan
28. april 1899 - 28. februar 1942
Leta 1910 je na Dunaju končal Eksportno akademijo. V času kraljevine je bil v J...
Datum vnosa: 8. julij 2009
AVSENIK, Slavko
26. november 1929 - 02.07.2015
Prvi začetki Avsenikove glasbe segajo v leto 1953, ko je Slavko Avsenik v Ljubljani ustanovil svoj t...
Datum vnosa: 8. julij 2009
AVSENIK, Slavko (mlajši)
9. april 1958 -
Na Visoki šoli za glasbo in gledališko umetnost v Gradcu je študiral džez in klavir ter diplomiral l...
Datum vnosa: 9. september 2010
BALANTIČ - RESMAN, Janko
29. april 1908 - 4. oktober 1993
Rodil se je posestniku na Srednji Dobravi pri Kropi, po domače Pri Resmanovih. V šolskem letu 1919/1...
Datum vnosa: 15. december 2010
BALLANT (WALLAND), Jožef
28. januar 1763 - 11. maj 1834
Šolal se je v Ljubljani. Teologijo je študiral v Gradcu. Ordiniran je bil 15. n...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BASTIANČIČ, Jernej
1754 - 14. januar 1818
Ordiniran je bil leta 1779. Služboval je mdr. tudi kot kaplan v stolnici v Ljubljani (1783-88). Umrl...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BERCE, Anton
20. maj 1860 - 2. marec 1922
Gimnazijo in bogoslovje je končal v Ljubljani. Ordiniran je bil leta 1883.
Datum vnosa: 10. julij 2009
BERCE, Josip
18. marec 1883 - 12. november 1914
Gimnazijo je končal leta 1903 v Kranju. Na univerzi na Dunaju je študiral itali...
Datum vnosa: 10. julij 2009
BERTONCELJ, Joža
1901 - 1976
Joža Bertoncelj je znan kot najpomembnejši slovenski mojster v sod...
Datum vnosa: 28. februar 2018
BEŽEK, Božidar
8. oktober 1866 - 22. marec 1935
Pravo je študiral na Dunaju in v Gradcu. Od leta 1893 dalje je delal v sodstvu...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BITENC, Mirko
18. junij 1898 - 10. junij 1948
Na Tehnični fakulteti v Ljubljani je študiral matematiko in fiziko. Absolviral...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BLAZNIK, Mateja
5. september 1967 -
Kitaro se je začela učiti na Glasbeni šoli v Radovljici. Nato je nadaljevala šolanje na Srednji glas...
Datum vnosa: 6. januar 2011
BOLE VRABEC, Alenka
14. januar 1937 -
Debitirala je v Mladinskem gledališču, v predstavi Kristine Brenkove Princeska z modro vrtnic...
Datum vnosa: 1. julij 2009
BOR, Matej
14. april 1913 - 29. september 1993
Leta 1937 je diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V  partizane je šel...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BOŽIČ, Janez
15. oktober 1829 - 28. maj 1884
Gimnazijo je obiskoval med leti 1842-50 v Ljubljani. Bil je eden najboljših gim...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BRENCE, Matej
19. september 1856 - 18. julij 1887
Pravo je študiral na Dunaju. Bil je korektor pri Slovenskem Narodu. Od leta 1855 dalje je bil...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BUKOVEC, Avgust
22. september 1878 - 22. november 1965
Realko je obiskoval v Ljubljani. Tri leta višje vojaške realke je leta 1897 zak...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BULOVEC, Anton
25. julij 1869 - 23. september 1930
Pravo je študiral na Dunaju. Po opravljeni sodni praksi je služboval kot višji...
Datum vnosa: 9. julij 2009
ČOP, Anton
19. junij 1786 - 2. avgust 1865
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani med leti 1803-08. Med leti 1080-09 je obisko...
Datum vnosa: 13. julij 2009
ČOP, Iztok
17. junij 1972 -
Osnovno šolo je obiskoval v Lescah, šolanje pa nadaljeval na srednji lesarski šoli v Škofji Loki. Ži...
Datum vnosa: 28. junij 2010
DERMOTA, Anton
4. junij 1910 - 22. junij 1989
Glasbeno pot je začel kot organist na Bledu in zborovodja v Kropi. V Ljubljani...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DEŽMAN, Anton - Tonček
16. junij 1920 - 1. junij 1977
Rodil se je materi Mariji in očetu Antonu, delavcu – žičarju v Tovarni verig Lesce. V družini je bil...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DEŽMAN, Josip
10. februar 1898 - 3. maj 1945
V času med obema vojnama je bil podpolkovnik v vojski Kraljevine Jugoslavije. V...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DEŽMAN, Jože
26. junij 1955 -
Študiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani in leta 1997 postal diplomirani...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DREMELJ, Stane
9. november 1906 - 21. januar 1992
Osnov kiparstva se je naučil na Tehniški srednji šoli v Ljubljani. Medaljerstva...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FAJDIGA, Vilko
22. junij 1903 - 5. september 1984
Bogoslovje je študiral v Ljubljani. Leta 1929 je doktoriral na Katoli&sc...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FAŠANK, Gregor
ok. 1550 - po 1660
Od leta 1566 dalje je študiral v Tübingenu. Med leti 1568-9 je bil...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FINŽGAR, Rudi
7. maj 1920 - 7. julij 1995
Bil je izučen mizar. Najprej je delal v Čuferjevi tovarni lesene galanterije na...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FISTER, Anton
5. januar 1808 - 12. marec 1881
Filozofijo in bogoslovje je študiral v Ljubljani. Ordiniran je bil leta...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FURLAN, Boris
10. november 1894 - 10. junij 1957
Pravo je študiral v Bologni. Tam je leta 1920 tudi doktoriral. Do l. 1930...
Datum vnosa: 15. julij 2009
GAŠPERŠIČ, Branko
11. januar 1935 - 5. julij 2006
Leta 1961 je diplomiral, leta 1970 pa doktoriral na Fakulteti za strojni&scaron...
Datum vnosa: 15. julij 2009
GAŠPERŠIČ, Dominik
19. februar 1940 -
Leta 1966 je diplomiral, leta 1981 pa doktoriral na Medicinski fakulteti v Ljub...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GAŠPERŠIČ, Egidij
1. september 1936 -
Stalno živi na Dobrem polju pri Brezjah na Gorenjskem. Na Akademiji za glasbo, na glasbeno-zgo...
Datum vnosa: 10. junij 2010
GAŠPERŠIČ, Jože
14. marec 1896 - 7. december 1964
Med leti 1926-47 je bil ravnatelj kovinarske zadruge v Kropi. Organiziral je de...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GAŠPERŠIČ, Marjan
15. avgust 1929 -
Končal je šolo za umetno obrt v Ljubljani. Leta 1966 je diplomiral iz arhitektu...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GAŠPERŠIČ OGNJANOVIĆ, Zlata
17. marec 1931 -
Petje je študirala najprej na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, potem pa na Ak...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GLOBOČNIK, Ciril
19. november 1959 -
Leta 1985 je diplomiral na Fakulteta za šport v Ljubljani na višješolskem študiju pedagogike in post...
Datum vnosa: 2. december 2010
GOGALA, Anton pl. Leesthal
25. maj 1780 - 9. oktober 1841
Po materi Barbari je bil mlajši polbrat goriškega nadškofa...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GOLLMAYER, Andrej
28. november 1797 - 17. marec 1883
Leta 1822 je končal študij filozofije in bogoslovja v Ljubljani. Posvečen je bi...
Datum vnosa: 17. julij 2009
GOLLMAYER, Jurij
15. marec 1755 - 10. avgust 1822
Med leti 1767-73 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani (verj. tudi filozofijo). &S...
Datum vnosa: 17. julij 2009
HLADNIK, Miran
19. december 1954 -
Po končani gimnaziji v Kranju je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral slovenščino in primerj...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HLAVKA (HLAFKA), Fran
31. marec 1853 - 2. maj 1882
Med leti 1865-70 je obiskoval gimnazijo v Kranju. Šolanje na gimnaziji je nadal...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HOČEVAR, Josipina
6. april 1824 - 16. marec 1911
Rodila se je v Radovljici v premožni družini Mulej. Hiši se je po...
Datum vnosa: 26. oktober 2016
HRIBOVŠEK, Ivan
19. junij 1923 - domnevno junij 1945
Ivan Hribovšek se je rodil v uradniško kmečki družini v Predtrgu pri Radovljici, po osnovni šoli je...
Datum vnosa: 30. julij 2015
HUDOVERNIK, Josipina
25. marec 1863 - 1. marec 1945
Ljudsko šolo je obiskovala v Radovljici. Končala je zasebno učitelji&sca...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
JAKOPIN, Japec
19. april 1951 -
Diplomiral in doktoriral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Na Medicinski fakulteti je bil...
Datum vnosa: 9. november 2010
JAKOPIN, Jernej
6. oktober 1957 -
Leta 1982 je končal šolo za navtično oblikovanje na Floridi (ZDA). Je strokovnjak za gradnjo m...
Datum vnosa: 9. november 2010
JEGLIČ, Anton Bonaventura
29. maj 1850 - 2. julij 1937
Rodil se je v kmečki družini. Ob krstu je dobil ime Anton, drugo ime Bonaventura pa je dobil leta 18...
Datum vnosa: 21. november 2014
KACIJANAR, Franc
ok. 1488 - 31. marec 1544
Bil je sin Lenarta Kacijanarja iz graščine Katzenstein v Begunjah in Uršule roj...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KACIJANAR, Ivan
1491 (1492?) - 27. oktober 1539
Že kot mladenič se je izkazal kot poveljnik kranjske lahke konjenice v bojih pr...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KALAN, Pavle
10. januar 1900 - 11. junij 1974
Leta 1928 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz slavistike in ro...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAPPUS von PILCHENSTEIN, Karl Jožef
24. oktober 1664 ali 1668 -
Bil je vicedomski tajnik. Bil je član akademije Operosorum v Ljubljani. Njegov...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAPUS (KAPPUS), Janez Andrej
ok. 1648 - 7. junij 1713
Nižje šole je končal v Ljubljani okrog leta 1662. Leta 1668 je bil sprej...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAPUS (KAPPUS), Marko Anton
12. april 1657 - 30. november 1717
Šolal se je v Ljubljani. Teologijo je študiral v Gradcu. Let...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAPUS (KAPPUS) VON PILCHENSTEIN, Vladimir
30. april 1885 - pogrešan po 1943
Ljudsko šolo je obiskoval doma in v Ljubljani. Realko je obiskoval v Ljubljani....
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KOLMAN FINŽGAR, Božena
1958 -
Po izobrazbi je profesorica slovenščine in pedagogike. Deset let je bila zaposlena v Gorenjski banki...
Datum vnosa: 16. januar 2018
KOZIC, Ljubo
17. november 1950 -
V času svojega otroštva se je zaradi menjavanja služb svojih staršev pogosto selil in je zato osnovn...
Datum vnosa: 18. maj 2011
KRAŠEVEC PREŠERN, Ivanka
23. oktober 1941 -
Mladost je preživela v Metliki. Življenjska pot jo je kot pevko zabavne glasbe pripeljala v Ljubljan...
Datum vnosa: 1. december 2010
KRAŠOVEC, Stane
14. julij 1905 - 13. april 1991
Rodil se je v Begunjah na Gorenjskem očetu Ivanu in materi Ivanki....
Datum vnosa: 24. februar 2017
KREK, Uroš
21. maj 1922 - 3. maj 2008
Skoraj pol svojega življenja je bival in ustvarjal v Lescah na Gorenjskem. Študij kompozicije...
Datum vnosa: 7. september 2009
KRSTNIK, Janez
9. junij 1656 - 28. september 1704
Leta 1674 je končal šolanje v jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Med &scar...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
LANGUS, Matevž
9. september 1792 - 20. oktober 1855
Oče je bil žebljar. Umrl je, ko je bilo Matevžu deset let. Matevž si je kruh mo...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LENČEK, Janez
21. december 1938 -
S slaščičarskim poklicem se je seznanil že doma, saj je bil že oče slaščičar v Domžalah in kasneje t...
Datum vnosa: 5. maj 2011
LESKOVEC, Antoša
12. junij 1928 - 20. september 2007
Diplomiral je leta 1952 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Med leti 1952-57 j...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LINHART, Anton Tomaž
11. december 1756 - 14. julij 1795
Med leti 1767-73 je obiskoval jezuitsko gimnazijo v Ljubljani. Verjetno je obis...
Datum vnosa: 6. avgust 2009
MARCHEL, Henrik
9. november 1929 - 11. julij 2014
Leta 1945 je kot vajenec keramične stroke odšel na Češko. Po vrnitvi je končal šolo za umetno obrt v...
Datum vnosa: 26. februar 2014
MAUSER, Jožef
1814 - 5. junij 1868
Prvi potniški parnik za priobalno plovbo je kupil leta 1868 pri obalni p...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
MAZEK, Anton
14. junij 1836 - 8. december 1920
Osnovno šolo je obiskoval v Radovljici. Leta 1856 je gimnazijo v Ljubljani konč...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
MERŠOL, Valentin
22. februar 1894 - 15. februar 1981
Že kot študent je doživel bridko izkušnjo, ko je moral kot avstroogrski vojak na rusko fronto. Tam s...
Datum vnosa: 1. februar 2011
NOVAK, Vlado
26. junij 1916 - 5. oktober 1994
Leta 1941 je diplomiral na oddelku za slovansko filologijo na Filozofski fakult...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
OLIP, Boštjan
20. januar 1892 - 20. maj 1918
Boštjan Olip se je rodil v kajžarski družini, očetu Janezu in mate...
Datum vnosa: 14. oktober 2016
OREL, Anton
11. oktober 1914 - 18. september 1948
Solopetje je študiral na konservatoriju v Ljubljani pri L. Povše...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
OSTAŠEVSKI, Marcel
8. november 1916 - 30. november 2005
Marcel Ostaševski (prvi priimek Pretnar) se je rodil in otroštvo p...
Datum vnosa: 20. marec 2017
OSTERMAN, Jože
1. marec 1914 - 14. februar 2004
Leta 1940 je diplomiral na Fakulteti za agronomijo in gozdarstvo v Beogradu. Med 2. svetovno v...
Datum vnosa: 16. junij 2010
OVSENIK, Vilko
9. november 1928 -
Ob rojstvu Vilka in Slavka je begunjski župnik Gornik oba vpisal v matično knjigo kot Ovsenika, ker...
Datum vnosa: 16. junij 2010
PAVLIN, Jožef
6. marec 1875 - 30. avgust 1914
Rodil se je na kmetiji očetu Janezu in materi Marjani, ki sta imel...
Datum vnosa: 10. april 2018
PEČJAK, Andrej
2. marec 1957 -
Otroška leta je preživljal v Ljubljani in poleti v Babnem vrtu pod Storžičem. Še kot študent se je z...
Datum vnosa: 1. december 2010
PETEK, Franci
15. junij 1971 -
Otroštvo in mladost je preživel v Lescah, sedaj živi z družino na Zgoši pri Begunjah. Šp...
Datum vnosa: 18. februar 2010
PETRAČ, Dušan
28. januar 1932 -
Gimnazijo je obiskoval v Kranju, nato nadaljeval študij na Fakulteti za fiziko in matematiko v Ljubl...
Datum vnosa: 31. julij 2009
PEZDIČ (PESDIZH), Jurij Vincenc
13. april 1750 - 4. avgust 1828
Bogoslovje in civilno pravo je študiral v Salzburgu. Ordiniran je bil le...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PFEIFER (PFEIFFER), Gottfrid (roj. Jožef)
5. marec 1707 - 17. marec 1775
Leta 1724 je vstopil v frančiškanski red. Njegovo redovno ime je bilo Go...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PIRC, Matija
21. marec 1875 - 24. februar 1927
Med leti 1882-87 je obiskoval ljudsko šolo v Kropi, nato v letih 1887-88 v Kran...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PODGORNIK REŠ, Ruth
30. januar 1963 - 27. december 2012
Po izobrazbi je univ. dipl. inž. agronomije. Leta 1986 je diplomirala iz sadjarstva in vrtnarstva. J...
Datum vnosa: 18. avgust 2010
PODRŽAJ, Ivan
27. februar 1888 - 7. oktober 1958
Rojen je bil kot sin očeta Dolenjca in matere Gorenjke. Oče je bil železničar in je služboval v razl...
Datum vnosa: 12. avgust 2010
POGAČNIK, Josip (Jožef) vitez
19. oktober 1866 - 18. avgust 1932
Sin posestnika Jožefa Pogačnika in Julijane, rojene Mali, iz Podvi...
Datum vnosa: 18. maj 2016
POGAČNIK, Lovro
16. avgust 1880 - 5. oktober 1919
Rodil se je v delavski družini v Kamni Gorici. Po končani gimnazij...
Datum vnosa: 29. november 2017
POTOČNIK, Janez
22. marec 1958 -
Po opravljeni maturi na kranjski gimnaziji je Janez Potočnik leta 1983 diplomiral na ljubljanski Eko...
Datum vnosa: 11. junij 2010
PREŠERN, Ivan (Žan)
7. maj 1945 -
Kot samostojen glasbenik instrumentalist, komponist in aranžer deluje že od mladosti. Večino l...
Datum vnosa: 1. december 2010
RESMAN, Ivan
23. april 1848 - 5. januar 1905
Med leti 1861-68 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Bil je odličen dijak. Pote...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
ROBLEK, Hugo
27. december 1871 - 19. julij 1920
Njegov oče Aleksander Roblek je odprl prvo lekarno v Tržiču. Sin Hugo je najprej leta 1886 končal ni...
Datum vnosa: 21. marec 2016
ROJEC, Vlado
26. julij 1898 - 28. november 1967
Učiteljišče je obiskoval v Ljubljani. Maturiral je leta 1920. Med leti 1...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
ROZMAN TREBANJSKI, Jožef
11. februar 1801 - 10. julij 1871
Gimnazijo, filozofijo in bogoslovje je obiskoval v Ljubljani. Študij je...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
ŠIVIC, Pavel
2. februar 1908 - 31. maj 1995
Oče Anton je bil gozdarski inženir, mati Marija roj. Wesiak (Bezjak).
Datum vnosa: 21. avgust 2009
ŠKOFIC, Pavel
21. februar 1962 -
Čeprav je v osnovni šoli pobral nekaj nagrad za literarne izdelke, mu je izobraževalni sistem ta nag...
Datum vnosa: 24. november 2010
ŠMITEK, Zmago
1949 -
Etnolog in kulturni antropolog, ki je s svojim obsežnim znanstvenim in pedagoškim opusom pomembno pr...
Datum vnosa: 15. april 2013
ŠPAROVEC, Valentin
16. februar 1925 - 17. september 2010
Od rojstva do smrti je živel v Kamni Gorici, v hiši št. 4. Njegova starša sta bila kovača, kar je za...
Datum vnosa: 13. oktober 2010
STROJ, Mihael
30. september 1803 - 19. december 1871
Sin trgovca in hišnega posestnika Antona in Marije, roj. Kokalj, r...
Datum vnosa: 25. oktober 2016
STUŠEK, Janko Sebastijan
14. maj 1947 -
Rojen je bil v petčlanski družini. Je poročen, oče treh otrok in skupaj z delom družine stanuje v Le...
Datum vnosa: 8. november 2010
ŠUBIC PLENIČAR, Rezka
18. december 1943 -
Odraščala je v Lescah, kjer je obiskovala osnovno šolo. V Radovljici je naredila nižjo gimnazijo. S...
Datum vnosa: 5. januar 2018
ŠULER (SCHULLER), Kristina
17. julij 1866 - 25. december 1959
Osnovno šolo je obiskovala v Kropi. Nato je osem let obiskovala samostansko šol...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
ŠUŠTERŠIČ, Mirko
12. september 1891 - 29. marec 1984
Mirkov oče Tomaž je bil prvotno kovaški podjetnik, leta 1891 pa je...
Datum vnosa: 1. september 2017
THURN VALSASSINA, Gustav
13. julij 1836 - 23. julij 1888
Radovljiški grof Gustav Thurn Valsassina se je rodil 13. julija 1836 v Radovljici grofu Vincenciju T...
Datum vnosa: 1. september 2016
TOMAN, Anton (Tone) - Savo
14. avgust 1901 - 6. oktober 1965
V času med obema svetovnima vojnama je bil zaposlen v rudnikih v Franciji, žele...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
TOMAN, Lovro
10. avgust 1827 - 15. avgust 1870
Rodil se je kot deveti otrok mami Heleni rojeni Hribar in očetu Janezu, fužinarju in premožnemu pose...
Datum vnosa: 26. april 2011
TOMAN, Mihael Jožef
13. marec 1953 -
Že od rojstva živi v Kamni Gorici na Gorenjskem. Gimnazijo je obiskoval v Kranju. Biologijo je študi...
Datum vnosa: 16. december 2011
VOVK, Joža
17. februar 1911 - 17. februar 1957
Rodil se je kmetu Janezu in Luciji, rojeni Šolar. Pokopan je na Ovsišah pri Podnartu. Gi...
Datum vnosa: 9. junij 2011
VURNIK, Helena
26. september 1882 - 4. april 1962
Oče Moritz Kottler je bil pravnik poštne direkcije, mati Bronislava roj. Trug j...
Datum vnosa: 24. avgust 2009
VURNIK, Ivan
1. junij 1884 - 9. april 1971
Osnovno šolo je obiskoval v Radovljici. Med leti 1895-1904 je obiskoval gimnazi...
Datum vnosa: 24. avgust 2009
VURNIK, Janez (mlajši)
1. november 1849 - 18. marec 1911
Osnovno šolo je obiskoval v Radovljici. Med leti 1860-62 je dve leti realke obiskoval v Ljubljani. U...
Datum vnosa: 24. avgust 2009
VURNIK, Janez (starejši)
28. avgust 1819 - 2. marec 1889
Rodil se je očetu Gregorju Burniku in materi Katerini, rojeni Mežek. Zakaj je dal spremeniti priimek...
Datum vnosa: 5. november 2010
VURNIK, Marija Helena (Marija Rafaela)
31. januar 1898 - 1. september 1983
Rafaela Vurnik se je rodila v kamnoseški družini v Radovljci kot mlajša sestra arhitekta Ivana Vurn...
Datum vnosa: 7. junij 2011
WOLF (VOUK), Matevž
19. september 1752 - 6. januar 1827
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Filozofijo in bogoslovje je študiral v Ljub...
Datum vnosa: 24. avgust 2009
ŽAGAR, Stane
19. februar 1896 - 27. marec 1942
Rodil se je lesnemu trgovcu Ferdinandu in učiteljici Avgusti, rojeni Uršič. V letih 1902 - 1907 je v...
Datum vnosa: 31. marec 2011
ZAVRTANIK, Adolf
16. januar 1882 - 23. avgust 1964
Znamenito čokolado Gorenjka je začel izdelovati Adolf Zavrtanik, k...
Datum vnosa: 29. september 2017
ŽEMVA, Boris
8. junij 1940 -
Prvih 26 let življenja je preživel na Gorenjskem, pa tudi sedaj se veliko vrača v ta del Slovenije.<...
Datum vnosa: 5. oktober 2010
ŽEMVA (SCHEMUA), Blaž (Blasius)
31. januar 1808 - 21. januar 1871
Rodil se jev vasi Krnice 79 pri Gorjah očetu Urbanu in materi Neži Gogala. Imel je še brata Janeza i...
Datum vnosa: 5. oktober 2010
ŽMITEK (ŠMITEK), Peter
28. junij 1874 - 24. december 1935
Rodil se je v Kropi kovaškemu mojstru Šimnu in Mariji, roj. Horvat...
Datum vnosa: 24. oktober 2016
ŽUN, Uroš
6. marec 1903 - 4. maj 1977
Uroš Žun se je rodil v Radovljici v družini pravnika, davčnega nad...
Datum vnosa: 8. november 2017
ZUPAN, Peter
29. junij 1944 -
Rodil se je kot edini otrok v delavski družini.  Živi v Radovljici. Osnovno šolo je obisko...
Datum vnosa: 23. december 2010
printNatisni seznam
Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5